หน้าแรก ความรู้ทั่วไป โรคหัวใจ…การสังเกตลักษณะอาการของโรคหัวใจชนิดต่างๆ (ถ้าคุณมีอาการดังที่กล่าวมา พบแพทย์ด่วน)

โรคหัวใจ…การสังเกตลักษณะอาการของโรคหัวใจชนิดต่างๆ (ถ้าคุณมีอาการดังที่กล่าวมา พบแพทย์ด่วน)

1451
0
แบ่งปัน

 

 

การสังเกตลักษณะ และอาการของโรคหัวใจชนิดต่างๆ

 

 

 

อาการของโรคหัวใจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นโรคหัวใจชนิดไหน

 

อาการจากโรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง (Atherosclerotic disease)

 

 

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ อุดตัน หรือแข็งตัว ทำให้หัวใจ สมอง หรือส่วนอื่นๆของร่างกายไม่สามารถรับเลือดได้เพียงพอ ซึ่งอาการอาจจะมีความแตกต่างกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยผู้ชายจะมีอาการเจ็บหน้าอกที่มากกว่า ในขณะที่ผู้หญิงจะมีอาการอื่นมากกว่า เช่น การหายใจถี่ คลื่นไส้ และเหนื่อยล้าอย่างรุนแรง

 

 

อาการที่สามารถพบ ได้แก่

•เจ็บหน้าอก (Agina)

•หายใจถี่

•แขนหรือขาในบริเวณที่มีหลอดเลือดตีบ จะรู้สึกปวด ชา อ่อนแรง หรือแขนขาเย็น

•เจ็บบริเวณคอ ขากรรไกร ลำคอ ช่วงท้องด้านบน และหลัง

 

 

 

คุณอาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ จนกว่าที่คุณจะมีภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะสมองขาดเลือด หรือหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องคอยดูอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ และต้องคอยปรึกษากับแพทย์ โดยบางครั้งโรคหลอดเลือดหัวใจอาจพบได้เร็วจากการตรวจแบบทั่วไป

 

 

 

 

อาการจากโรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง

 

 

 

อาการจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Heart arrhythmias)

 

การเต้นที่ผิดจังหวะของหัวใจอาจจะมีการเต้นในจังหวะที่เร็วเกินไป หรือช้าเกินไป

 

อาการที่สามารถพบ ได้แก่

•ใจสั่น

•หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)

•หัวใจเต้นช้า (Bradycardia)

•แน่นหน้าอก

•หายใจถี่

•เวียนศีรษะ

•ตาลาย

•หน้ามืด หรือเป็นลม (Syncope)

 

 

 

 

 

 

อาการจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

 

อาการจากภาวะหัวใจพิการ (Heart defects)

 

ภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดที่ร้ายแรง มักจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนหลังจากเกิดมาเพียงไม่นาน

 

อาการที่พบได้ คือ

•ตัวซีด เทา หรือมีสีน้ำเงิน เรียกว่า อาการเขียวคล้ำ (Cyanosis)

•ขา ท้อง และบริเวณรอบดวงตาบวม

•ในทารกจะมีการหายใจถี่ขณะกินอาหาร นำไปสู่การเพิ่มขี้นของน้ำหนักตัวที่ช้าลง

 

 

ส่วนภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดที่ไม่ร้ายแรงมาก มักจะไม่มีการแสดงอาการจนกว่าจะอยู่ในหลังวัยเด็ก หรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ โดยอาการและสัญญาณที่แสดงออกมักจะยังไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตในทันที ได้แก่

 

 

•หอบง่ายเมื่อออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ

•เหนื่อยง่ายขณะออกกำลัง หรือทำกิจกรรมต่างๆ

•มือ เข่า หรือเท้าบวม

 

 

 

 

อาการจากภาวะหัวใจพิการ

 

อาการจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง (Dilated cardiomyopathy)

 

 

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง เกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจหนาและแข็งตัว ในระยะแรกมักจะยังไม่มีอาการ และจะมีอาการเมื่อมีสภาวะที่แย่ลง ได้แก่

•หอบเมื่อต้องออกแรง หรือเมื่ออยู่ในขณะพัก

•ขา เข่า และเท้าบวม

•เหนื่อยล้า

•มีความผิดปกติของการเต้นหัวใจ ทำให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็ว บีบหัวใจ หรือใจสั่น

•เวียนศีรษะ และหน้ามืด เป็นลม

 

 

 

 

อาการจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

 

อาการจากภาวะหัวใจติดเชื้อ

 

 

ภาวะหัวใจติดเชื้อมี 3 ประเภท ได้แก่

1.เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericaditis) เกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อรอบๆหัวใจ (Pericardium)

2.กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อระหว่างผนังหัวใจ (Myocardium)

3.เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocarditis) เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มชั้นในที่กั้นระหว่างห้องหัวใจกับลิ้นหัวใจ (Endocardium)

 

 

การติดเชื้อแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งอาการที่พบ ได้แก่

•เป็นไข้

•หายใจถี่

•อ่อนแรง หรือเหนื่อยล้า

•ขา หรือท้องบวม

•จังหวะการเต้นของหัวใจเปลี่ยนไป

•ไอแห้ง หรือไอไม่หยุด

•ผิวหนังขึ้นผื่น หรือมีจุดที่ผิดปกติ

 

 

 

 

อาการจากภาวะหัวใจติดเชื้อ

 

 

อาการจากโรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease)

 

หัวใจของคนเราแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่ ได้แก่ Aortic valves, Mitral valves, Pulmonary valves และ Tricuspid valves ที่จะทำการเปิดและปิดตามการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการตีบ (Stenosis) การรั่วไหล (Regurgitation / Insufficiency) หรือการปิดที่ไม่สนิทของลิ้นหัวใจ (Prolapse)

 

อาการที่พบได้ คือ

•เหนื่อย อ่อนแรง

•หายใจถี่

•หัวใจเต้นผิดจังหวะ

•เท้า หรือเข่าบวม

•เจ็บหน้าอก

•เป็นลม

 

 

 

 

 

อาการจากโรคลิ้นหัวใจ

 

 

ควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่

 

ควรเข้าพบแพทย์ฉุกเฉินเมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

•เจ็บหน้าอก

•หายใจหอบถี่

•หน้ามืด หรือเป็นลม

 

โรคหัวใจเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายหากมีการตรวจพบเร็ว ดังนั้นจึงควรที่จะพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพหัวใจเป็นประจำ หรือถ้ามีความกังวลว่ากำลังจะเป็นโรคหัวใจ ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน และหากคิดว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจจากสัญญาณหรืออาการต่างๆของร่างกาย ก็ควรที่จะเข้าพบแพทย์ประจำตัวเพื่อดูแลรักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลภาพประกอบจากสังคมเพื่อสุขภาพของคนไทย - Somanao