หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ คดีตัวอย่าง เมียหลวงฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหาย

คดีตัวอย่าง เมียหลวงฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหาย

8025
0
แบ่งปัน

เมียหลวงฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหายได้ เพราะกฎหมายไทยเราปกป้องสิทธิของเมียหลวงอยู่เหมือนกัน โดยเมียหลวงจะต้องจดทะเบียนสมรสถึงจะฟ้องคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องหย่าก่อน


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรค 2 มีหลักว่า ภรรยาจะเรียกค่าเสียหายจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้


แปลว่า เมียหลวงฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหายได้ เราได้หาคดีตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆ ลองมาดูกัน


คำพิพากษาของศาลฎีกา 4014/2530 เมียน้อยแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของเมียหลวง เมียหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหายได้


454/2533 การเป็นชู้ ย่อมเป็นการล่วงสิทธิของเมียหลวง ทำให้เมียหลวงเสียชื่อเสียง เมียหลวงฟ้องได้


2940/2538 เมียน้อยแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของเมียหลวงตลอดจนถึงวันฟ้อง ต่อเนื่องกันมา ยังไม่หยุดการกระทำความผิด และยังกระทำจนวันฟ้อง เมียหลวงฟ้องได้ ไม่หมดอายุความ 1 ปี


ไม่ต้องกลัวว่า ถ้ากินอยู่อย่างลับๆ จะฟ้องไม่ได้ มีคำพิพากษา 6516/2552 ฝ่ายชายไม่เคยพาไปออกงานสังคม ไม่เคยแนะนำให้คนอื่นรู้ แต่ไปไหนมาไหนด้วยกัน กลางคืนอยู่บ้านในแหล่งชุมชนด้วยกัน ขับรถรับส่ง แบบนี้ก้ฟ้องได้เหมือนกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก เพจ สายตรงกฎหมาย