หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ อ่านด่วน!!! นักแต่งมอไซทั้งหลาย

อ่านด่วน!!! นักแต่งมอไซทั้งหลาย

1027
0
แบ่งปัน

รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เมื่อซื้อมาจากร้านแล้วเอามาดัดแปลงต้องดูกฎหมายด้วย ไม่งั้นอาจโดนข้อหาดัดแปลงสภาพรถ

 


เคยมีกรณีที่มอเตอร์ไซค์ไปดัดแปลงโช๊คมา แม้ไม่อยู่ในรายการจดทะเบียนก็โดนข้อหาดัดแปลงสภาพรถ ซึ่งศาลเคยพิพากษาว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ มีความผิด
ถ้าใครซื้อมาแล้วอยากจะแต่งรถ ก็ควรเอาไปตรวจสภาพและจดทะเบียน ส่วนการจะเป็นความผิดหรือไม่ รถแต่ละคันแต่งไม่เหมือนกัน คงต้องดูเป็นกรณีไป…

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6087/2556
จำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ ให้ต่ำลงและถอดนอตที่บริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ทำให้ระบบรองรับน้ำหนักที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนและรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อไม่นำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงมีความผิด

 


พระราชบัญญัติรถยนต์
มาตรา 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนํารถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน…


มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล และภาพจากเพจ สายตรงกฎหมาย จากท่าน ทนายรัชพล ศิริสาคร