หน้าแรก กระแสสังคม ครูบาชุ่ม เผยธรรมจากถ้ำ เตือนอันตราย 3 ประการ ให้ลูกศิษย์รักษาศีล-มีสติ

ครูบาชุ่ม เผยธรรมจากถ้ำ เตือนอันตราย 3 ประการ ให้ลูกศิษย์รักษาศีล-มีสติ

2090
0
แบ่งปัน

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร เผยธรรมะจากถ้ำ แนะลูกศิษย์รักษาศีล สะสมบุญ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เตือน อันตราย 3 ประการ จะเกิดบนโลก พร้อมแกะความหมาย อันมาจากพุทธทำนายในครั้งอดีต

หลังจากที่ ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร หรือ ครูบาชุ่ม เกจิดังแห่งรัฐฉาน ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมในถ้ำที่เมียนมา ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน นั้น ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก นะโม โพธิสัตโต ญาณสํวโร ได้ออกมาเผยว่า ขณะนี้ ครูบาชุ่ม มีความสุขกายสบายใจดี ฉันอาหารได้ตามปกติ ด้านการปฏิบัติธรรมก็เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ครูบาชุ่ม ยังให้ข้อคิดด้านคติธรรมว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ กินข้าวอยู่เพื่อรอวันตาย อยู่เฉย ๆ ก็รอวันตาย หากมีจิตเห็นถึงสภาวะสัจธรรมอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะไม่มีความทุกข์

พวกเราทั้งหลายมีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถือว่ามีโรคลาภ สิ่งที่จะพาพวกเราเป็นคนดี คนประเสริฐ ขอให้นับถือพระรัตนตรัย และเป็นคนที่ทำบุญ ทำกุศล ทาน ศีล ภาวนา เจริญสมถะ วิปัสสนา มหาสติปัฏฐานทั้ง 4 และแนวทางปฏิบัติที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป อย่าตายโดยไม่มีบุญติดตัว

เวลาผ่านไป ความตายยิ่งใกล้เข้ามา คนจะได้เจอความทุกข์เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าเป็นคนดี หรือคนชั่ว คนอ้วน คนผอม คนฉลาด คนโง่ ทุกคนล้วนต้องเดินทางไปหาพญามัจจุราช ด้วยเหตุนี้ พึงรีบทำคุณงามความดี มีทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนา สติปัฏฐาน 4 ให้เข้าใจถึงรูปนาม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท เข้าใจในสัจจะ 4 ทุกขสัจจะ สมมุติสัจจะ ถือนิพพาน อสังขตธาตุนั้นด้วยเทอญ อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป และเป็นอนัตตาความตาย ด้วยเหตุนี้อย่าอยู่ด้วยความประมาท ….

พุทธองค์ตรัสไว้ เป็นมาตามยุคตามสมัย คนในโลกนี้จะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ คือ 3 ประการ หรืออันตราย 3 ประการ จะเกิดขึ้นบนโลก ปีนี้ คนทั้งหลายจะเป็นโรคทาฬะลงเมือง (ตายห่า) จะตายกันมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา จะตายเป็นจำนวนหมื่นเป็นล้าน ด้วยเหตุนี้ ให้มีสติ โรคภัยไข้เจ็บนี้ ไม่ใช่ในโลกนี้เกิดขึ้นเอง นอกโลกหรือโลกอื่นเขาเอามาปล่อยใส่ผู้อื่นทั้งหลาย จะได้ตาย เป็นแล้วรักษาไม่ได้ มีธรรมะเท่านั้นรักษาได้

ด้วยเหตุนี้ ให้มีสติเกี่ยวกับการกินเนื้อปลา สิ่งจะนำเชื้อโรคมา ตอนนี้ในโลกตายนับหมื่นเป็นที่น่ากลัว ให้ทุกคนมีสติในการกินอยู่ ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ให้ทำวัตรสวดมนต์ภาวนา ส่งเมตตาให้มาก ๆ ให้แผ่ถึงในโลกในอนันตจักรวาล สัตว์ทั้งหลาย หาที่สุดมิได้

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้น มีผู้ศรัทธาได้อ่าน และพยายามถอดความหมายของ อันตราย 3 ประการ ที่จะเกิดขึ้นบนโลกตามที่ครูบาชุ่ม ระบุนั้น จริง ๆ แล้วความหมายคืออะไร โดยได้ตั้งกระทู้ “ระวังอันตราย 3 ประการจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มีอะไรบ้าง อ่านแล้ว งง ๆ” ซึ่งเรื่องนี้มีคนเข้ามาตอบว่า ระวังอันตราย 3 ประการ มาจาก พุทธทำนาย 16 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทำนายความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล อันปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินนิมิตชาดก เอกกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ซึ่งทาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำมาเผยแพร่ มีดังนี้

– โคอุสุภราช (เกิดทุกขภัยทุกทิศทาง)

– ดอกไม้ออกผลที่เยาว์ (เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ มีครอบครัวแต่แรกรุ่น)

– แม่โคดูดนมลูกโค (คนไม่เคารพพ่อแม่ พ่อแม่ต้องอ้อนวอนลูกหลาน)

– โครุ่นเทียมแอก (เอาคนรุ่นใหม่มาปกครองประเทศ ทำให้ประเทศเสียหาย)

– ม้าสองปากคน (ผู้ตัดสินคดีความรับสินบนทั้งสองทาง)

– ถาดทองรองฉี่หมา (คนชั่วเป็นใหญ่)

– สุนัขจิ้งจอกฝั่นเชือก (หญิงคบชู้นำเงินสามีไปบำเรอชู้โดยสามีไม่รู้)

– น้ำเต็มอยู่ตุ่มเดียว (คนรวย นายทุนเปรียบ พระราชา รวยแต่ฝ่ายเดียว)

– สระน้ำใสริม กลางสระขุ่น (ในเมืองจะถูกขูดรีด คนอพยพไปอยู่ในชนบท)

– ข้าวไม่สุก (เทวดายังไม่เท่าเทียม ให้น้ำฝนไม่พอดี ทำให้น้ำท่วม)

– แก่นจันทร์แลกเปรียง (ศาสนาเสื่อมภิกษุนำสิ่งที่มีค่า พระธรรม แลกกับปัจจัย)

– น้ำเต้าจม (คนโกหกจะมีคนเชื่อ คนพากันเชื่อพระผู้ทุศีล)

– ศิลาลอย (คนพูดความจริงคนจะไม่ฟัง พระผู้มีศีลไม่ได้รับการเคารพ)

– เขียดขยองงู (เมียอ่อนวัยจะด่าว่าสามีด้วยอำนาจ ไม่ยำเกรง)

– หงส์ทองล้อมกา (คนชั่วได้รับอำนาจ ได้เป็นใหญ่ คนดีต้องยำเกรง)

– เสือ-กลัวแพะ (คนดีถูกคนชั่วที่ได้รับอำนาจประทุษร้าย)

ข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก นะโม โพธิสัตโต ญาณสํวโร, กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม