หน้าแรก ความรัก ประพฤติผิดในกาม “นอกใจคู่ครอง” รู้ว่าบาปแต่ยังทำ เป็นกรรมหนักแค่ไหนมาดูกัน

ประพฤติผิดในกาม “นอกใจคู่ครอง” รู้ว่าบาปแต่ยังทำ เป็นกรรมหนักแค่ไหนมาดูกัน

7747
0
แบ่งปัน

 

ประพฤติผิดในกาม “นอกใจคู่ครอง” รู้ว่าบาปแต่ยังทำ เป็นกรรมหนักแค่ไหนมาดูกัน

 

 

 

 

หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันว่าถ้าผิดศีลข้อ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามประพฤติผิดในกาม หรือ “กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” จะต้องตกนรก

 

 

 

 

 

ประเด็นเรื่องศีลข้อ 3

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งหากตกเป็นทาสของกิเลสก็มีโอกาสผิดศีลข้อ 3 ได้สูงมาก และการจะถือว่าผิดศีลข้อนี้หรือไม่นั้น ต้องเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้น ที่สำคัญต้องกระทำระหว่างเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย แม้จะมีเจ้าของแล้วก็ตามทั้งคู่ หรือผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ถือว่าผิดศีลข้อ 3

 

 

 

 

ส่วนผู้ชายก็มีโอกาสที่จะผิดศีลข้อ 3 ได้ง่ายกว่าผู้หญิง เพราะหากผู้ชายไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝ่ายหญิง โดยที่ผู้ปกครอง บิดา มารดา สามี ไม่อนุญาตก็จะถือว่าผิดศีลข้อ 3 ทันที แต่สำหรับผู้หญิง หากไม่มีสามีแล้วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายที่มีหรือไม่มีภรรยาก็ตาม จะไม่ถือว่าผิดศีลข้อ 3 เพราะผู้หญิงเป็นเจ้าของร่างกายของตนเอง และหากเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว ไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตน โดยที่สามีไม่ได้อนุญาตก็จะถือว่าผู้หญิงที่สามีนั้นผิดศีล ข้อ 3 และผู้ชายมายุ่งเกี่ยวด้วยก็ผิดศีลข้อ 3 ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าสามีอนุญาตก็จะถือว่าทั้งหญิงและชายผู้นั้นไม่ผิดศีลข้อ 3

 

 

 

 

สมัยก่อนโอกาสของการผิดศีลข้อ 3 มีน้อยกว่าสมัยนี้ แต่เดี๋ยวนี้คนเราผิดศีลข้อ 3 กันง่ายขึ้นโดยไม่สนใจว่าคนนั้นจะมีสามีหรือมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนหรือไม่ บางคนใช้ข้ออ้างว่า ก็เค้ายังไม่ได้แต่งงานจะเรียกว่าเป็นสามี-ภรรยากันได้อย่างไร อย่าลืมว่าในทางปฏิบัติแล้วคนสองคนที่อยู่กินกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน มีอนาคตร่วมกันก็คือสามี-ภรรยากันนั่นเอง หรือบางคนแม้มีครอบครัวแล้ว ก็อยากปลดปล่อย อยากลองของใหม่ ของแปลกด้วยการไปเที่ยวซื้อกิน ก็ถือว่าผิดศีลข้อ 3 ทั้งนั้น

 

 

 

เมื่อผิดศีลข้อ 3 จะต้องได้รับผลกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้า รวมถึงเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องชดใช้กรรมก่อนที่จะไปเกิดใหม่ในชาติหน้าอีกด้วย

 

 

 

ผลกรรมที่เกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้แก่ การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การต้องพลัดพรากจากคนที่รัก ถูกปองร้ายจากผู้อื่น หากมีลูก ลูกก็จะไม่รัก รวมไปถึงชีวิตในอนาคตก็จะพบแต่ปัญหา ไม่เจริญรุ่งเรื่อง

 

 

 

เมื่อตายไปแล้วก็จะต้องชดใช้กรรม ไปนรกขุมที่ 3 ถูกลงโทษต่าง ๆ ไปตามกรรมหนักหรือเบาที่ทำไว้ เช่น พวกที่มีกรรมเป็นชู้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกโยนลงไปในหลุมน้ำกามกรดและถูกกัดกินจนตายไปในที่สุด เมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะโดนเฉาะ ฉับ เชือดอุปกรณ์ทำความชั่วขาดแล้วขาดอีก ไปถูกทรมานในทะเลน้ำกามกรด และจะมีหนอนคล้ายสเปิร์มชอนไชทั้งตัว มีปลาที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศคอยไล่งับ พอขึ้นบกก็ถูกหมาที่มีลักษณะคล้ายอวัยะเพศหญิงบ้างชายบ้างคอยไล่งับ เป็นต้น เรียกว่า

 

 

 

และหากได้กลับมาเกิดเป็นคนก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่ติดตามมา ทำให้ไม่มีใครรัก มีแต่คนคิดปองร้าย อดอยาก ยากจน ได้รับความอับอาย ร่างกายไม่สมประกอบ พลัดพรากจากคนรัก ฯลฯ ต้องชดใช้กรรมไปตลอดชาติ

 

 

 

ดังนั้นถ้าไม่อยากมีชีวิตที่ไม่สมหวังทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ก็ต้องยึดมั่นในศีลข้อ 3 ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลส ยับยั้งชั่งใจ มีสติรู้ถูก รู้ควร ซึ่งจะทำให้เราดำรงตน ยึดมั่นในศีล 5 ได้อย่างผู้เจริญแล้วนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบบทความจากอินเตอร์เน็ต

ขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มาจาก : rowwadee.com