หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ รู้ยัง?! ผัวเมียที่สมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3ปี ฟ้องหย่าได้

รู้ยัง?! ผัวเมียที่สมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3ปี ฟ้องหย่าได้

1511
0
แบ่งปัน

 

สามีภรรยา ที่แยกกันอยู่แล้ว บางคนไม่ยอมหย่า จะเรียกเงินค่าหย่า หรืออยากถือใบสมรสไว้ หรืออะไรก็ตาม บางทีอีกฝ่ายนึงเค้าไปฟ้องหย่าได้

 

 

 

 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4) (4/2) มีหลักคือ


1. สมัครใจแยกกันอยู่ หมายถึง สมัครใจนะ ไม่ใช่การถูกทิ้ง ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องสมัครใจแยกกันอยู่

 


2. แยกกันอยู่เกิน 3 ปี

 


3. แยกกันอยู่เพราะอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข

 


ถ้ามีเหตุเหล่านี้ ก็อาจจะไปฟ้องหย่าได้ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ควรปรึกษาทนายความ

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล และภาพจากเพจ สายตรงกฎหมาย จากท่าน ทนายรัชพล ศิริสาคร

ภาพประกอบบทความจากอินเตอร์เน็ต