หน้าแรก ความเชื่อ พ้นจากคู่เวรคูรรม…ถอนคำอธิฐานการไร้คู่..ให้ เจอเนื้อคู่

พ้นจากคู่เวรคูรรม…ถอนคำอธิฐานการไร้คู่..ให้ เจอเนื้อคู่

6000
0
แบ่งปัน

 

พ้นจากคู่เวรคูรรม…ถอนคำอธิฐานการไร้คู่..ให้ เจอเนื้อคู่

 

 

 

“คำสาป คำแช่ง คำด่า สัญญาสาบาน การบนบานสานกล่าว”เป็นเสมือน”บ่วง”ผูกรัดมัดตรึง เป็นพันธะแบบ 1ในขันธ์ 5 เป็นกรรมสำคัญประการหนึ่ง การระลึกนึกรู้เป็นบุญยิ่งนัก เพราะคนส่วนใหญ่หลงลืมหรือเลือกท่ีจะ “ทำเป็นลืม” ผมเป็นเหมือนกับทุกๆคนละครับ “มีโกรธ มีโลภ มีรัก มีหลง”และเเรงครับ กว่าจะมีสติระลึกรู้ได้ว่าเป็นรากแห่งทุกข์ เป็นฐานให้ประสบพบเจอกรรมและผลกรรม พระอาจารย์ได้สอนถึง “วันมหาปวารณาของพระภิกษุสงฆ์ในช่วงวันออกพรรษา รวมถึง การปลงอาบัติ”ผมถึงได้ทราบว่า หนทางแก้ไขสิ่งหรือเรื่องราวท่ีผ่านมาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น”ทำได้” แต่ต้องมี”กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีรู้สำนึกว่า ผิดไปเเล้ว ต้องการการแก้ไข ไม่ใช่เพื่อการแก้ตัว ไม่ใช่การแก้กรรม หรือหนีกรรม” หากตัวเรานึกได้ว่า รู้ได้ว่า จำได้ว่า รู้สึกว่า เคยสร้างกรรมใดๆมาในทุกสถานขอให้ ไปนั่งหน้าพระพุทธรูป มีพระสงฆ์ร่วมรับรู้ด้วยยิ่งดี มีพานใส่ดอกไม้ธูปเทียน ไหว้พระรับศีล บูชาพระรัตนตรัยแล้วให้เเจ้งพระคุณเจ้าว่าเราต้องการแสดงอะไร ท่านรับรู้เเล้วเรา ก็ยกพานดอกไม้ธูปเทียนหรือธูปเทียนแพร กล่าว

 

 

 

 

 

 

“ด้วยกายกรรม3 วจีกรรม4มโนกรรม3 ด้วยข้าพเจ้า. เคยล่วงเกินต่อ(ใคร) เจ้ากรรมนายเวร บิดามารดา เทพยดาฯลฯ เคยสัญญาสาบานแล้วหลงลืม ละทิ้งไม่ปฏิบัติข้าพเจ้าขอสมาลาโทษ ขอขมากรรม ขอถอน ขอยกเลิก ทั้งในอดีตชาติทุกๆชาติ จนถึงชาติปัจจุบันขณะนี้ ข้าพเจ้าเคยบนบานสานกล่าวแล้วงลืม.

 

 

 

…ข้าพเจ้าขอขมาอภัย ในทุกกาลทุกเมื่อ จงอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ฯลฯ ขอองค์พระปฏิมา พระคุณเจ้าแลเทพยดา สาธุชนทั่งหลาย ดวงจิตดวงญานแห่งท่านผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์จงรับรู้และจงมีเมตตาในกุศลสำนึกแห่งข้าพเจ้านี้ตั้งแต่บัดนี้ไปตลอดกาลนานเทอญ/

 

 

 

…ต้องกระทำโดยสำนึกในกายกรรม วจีกรรรม มโนกรรม อย่างแท้จริงไม่ใช่ทำเพราะกลัวโทษภัย ต้องการหลบหลีกหนีเวรกรรม ถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้ผลครับ

 

 

 

 

ถอนอธิฐาน

……การไปอธิษฐาน การไปบนบาน หรือสาบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติที่เราไม่รู้ ครูบาอาจารย์คนสำคัญท่านหนึ่ง ที่เชื่อกันว่าท่านไปถึงซึ่งพระนิพพานแล้วซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายท่านยืนยันว่าท่านไปสู่พระนิพพานแล้วแน่นอน ที่คนไทยรู้จักกันดีและเคารพรักท่านสุดหัวใจ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่สามารถระลึกชาติได้ ท่านเคยเล่าว่า ท่านย้อนไปพิจารณาถึงชาติต่างๆ ของท่านที่เวียน ว่าย ตายเกิดมานับไม่ถ้วน เคยเกิดเป็นทั้งคน พรหมเทพเทวดา สัตว์เดรัจฉานติดต่อกันหลายร้อยชาติ เป็นพระอริยสงฆ์ที่มุ่งสำเร็จโพธิญาณ เคยตั้งจิตอธิษฐานที่จะเป็นพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่า “พุทธภูมิ” ซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายที่อธิษฐานเอาคือ การบรรลุธรรม ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั้นไม่ง่าย เพราะต้องสร้างบุญบารมีให้ครบทั้ง 30 ทัศ จึงต้องติดอยู่ในการเวียน ว่าย ตาย เกิดในภพภูมิต่างๆ อีกนับล้านๆ ชาติจนกว่าบารมีจะเต็มตามคุณสมบัติของการเป็นพระพุทธเจ้า

 

 

 

 

…….อย่างที่บอกไปแล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้น เป็นผู้มีอภิญญาระลึกชาติได้ ท่านเห็นความทุกข์ทรมาน เกิดความเบื่อหน่ายของการกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และรู้ว่าถ้าท่านไม่ถอนคำอธิษฐานที่เคยอธิษฐานไว้ในอดีตชาติ ท่านก็จะต้องมาเกิด มาเจ็บ มาตายอีกนับไม่ถ้วนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในคำอธิษฐานที่ได้ทำเอาไว้

 

 

 

 

…….ท่านจึงตัดสินใจถอนคำอธิษฐาน ขอลาจากพุทธภูมิ มาสู่สาวกภูมิเพื่อเป็นสาวกเดินตามพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปสู่แดนนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้ว เรื่องนี้คงพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งในเรื่องของการไปอธิษฐาน ล็อคตนเองไว้กับสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องไปตามนั้นจนกว่าจะสำเร็จ ซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าจะนานอีกกี่ชาติภพจะต้องเกิดมาอีกกี่ชาติถึงจะสำเร็จ

 

 

 

 

……..หลายคนในชาตินี้ อาจจะเคยอธิษฐานขอเกิดเป็นพระสงฆ์ หรือผู้ปฏิบัติธรรม หรืออาจจะเคยอธิษฐานว่าขอเป็นคนธรรมดา อยากอยู่เงียบๆ ไม่ต้องรวยเพราะอาจจะเบื่อในเรื่องของทางโลก พอมาเกิดในชาตินี้ทำมาหากินอะไรก็ไม่รวยสักที เพราะคำอธิษฐานนั้นปิดทางรวยเอาไว้

 

 

 

 

การถอน คำถอนคำสาปแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าวไม่ได้แก้
เตรียมของดังนี้

– ดอกไม้ 5 คู่
– เงินบาท 5 เหรียญ
– ธูปขาวเล่มเล็ก 5 คู่
– เทียนขาวเล็ก 5 คู่

 

 

**กล่าวต่อหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์
อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจะทะธาราปิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปัจจุทัดธาราปิ

 

 

****ตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อน แล้วกล่าวตั้งนะโมฯ ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
ข้าพเจ้าชื่อ………………….สกุล…………………ด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอดีตชาติและชาตินี้เรื่อง …………………………..(เอาที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึง) สิ่งของใดๆ ที่ได้บนบาน สาบาน สาปแช่ง ที่จำได้ก็ดี และจำไม่ได้ก็ดี มาถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน บนบาน สาบาน สาปแช่งทั้งหมด ถวายแก้บนทั้งหมด ณ บัดนี้…….ลูกขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาบ ถอนคำแช่ง คำบนบานที่ลูกได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ลูกได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ลูกน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน พระอริยะสงฆ์เจ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ได้โปรดเป็นสักขีพยาน ในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบ คำบนบาน ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ (… ตั้งจิต …) นะถอน โมถอน พุทธถอน ทาถอน ยะถอน นะคลอน โมคลอน พุทธคลอน ทาคลอน ยะคลอน ถอนด้วย นะโมพุทธทายะ นะมามิหัง
……….. ณ กาลบัดนี้ ลูก…………(… ชื่อตน …)……….. ขอถือ เพลา นี้ ขอถือ อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ที่ลูกได้เคยล่วงเกิน นับแต่อดีตชาติ ทุกภพทุกชาติ จวบจนถึงปัจจุบันชาติ ที่เคยได้ล่วงเกิน เบียดเบียนท่าน ด้วยกาย การกระทำ ด้วยวาจา คำพูด ด้วยใจ คิดร้าย คิดไม่ดี ทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ จะระลึกได้ หรือ ระลึกไม่ได้ก็ตามที บัดนี้ ลูกได้สำนึกผิดแล้ว ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน โปรดเมตตา อโหสิกรรมต่อข้าพเจ้า
นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลูกจะสร้างบุญกุศล หมั่นบำเพ็จบารมี อุทิศถวายต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน ขอทุกท่าน จงน้อมรับ อโหสิกรรมต่อลูก และ อนุโมทนา สาธุการ กับลูกด้วย เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
……….ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับ โปรดมาโมทนา โปรดมาอโหสิกรรม และโปรดสงเคราะห์ตามความประสงค์ขอข้าพเจ้าในครั้งนี้ โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ ขอโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้พบกับกรรมดี บุญกุศลที่เคยทำมา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

 

 

 

 

 

 

*วิธีถอนคำสาบานรัก
…….หลายคนในชาตินี้ อาจจะเคยอธิษฐานว่าไม่ขอมีคู่ครองอีก เพราะอาจจะเบื่อชีวิตครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้ง มาในชาตินี้จึงไม่สมวังในความรัก ผิดหวังในเรื่องความรักตลอดเวลา เป็นคนอับโชคในเรื่องความรัก
หลายคนอาจจะเคยอธิษฐานเพื่อกลับมาแก้แค้นใครบางคนในอดีตชาติ เมื่อมาเกิดในชาตินี้จิตใจจึงมีแต่ความแค้นเคือง จนไม่คิดที่จะทำให้ตนเองไปสู่ความสุขที่แท้จริง วันๆ จิตใจมีแต่อิจฉาริษยา คอยแต่คิดจะทำลาย ทำร้ายผู้อื่น

 

 

……ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างก็ไม่รู้ด้วยคำ สัญญา เช่น เราจะรักกันทุกชาติไป โดยหารู้ไม่ว่ากรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชาติภพใหม่ก็เลยแตกต่างกันไป แต่คำมั่นที่สาบานยังอยู่ อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณยังเป็นโสดจนทุกวันนี้ ลองสวดมนต์บทนี้ดูอาจจะดีขึ้นนะ คำขอขมาและอธิษฐานจิต อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้
( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ )

……สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

 

 

………..’หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

 

 

……..หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร’

 

 

 

 

****( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ )
….สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

…..’หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา

…….ขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

……..จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้

………ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร’

……..คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง

 

 

 

 

****คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

…….หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ! พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

…..ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป

….ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ

 

 

 

 

การถอนคำอธิฐานให้พบเจอคู่
*******คาถาลงจากคาน*******
บุปเพวะ สันนิวา เสนะ
ปัจจะ บันนะ หิเตนะ วา
เอวันตัง ชะยะตา เปมัง
อุปะลัง วะ ยะโส ธะกาฯ
**ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ให้สวดในวันพระขึ้น 15 ค่ำ ยิ่งดี
ตั้งน้ำสะอาด สวดเท่าอายุ หลังจากนั้นรีบเข้านอน
กลางคืนจะฝันถึงคู่ครองของตน ถ้ามีวาสนาจะได้พบความรัก
อย่าลืม เอาน้ำนั้นมาล้างหน้าด้วย

 

 

 

 

****แก้กรรมเรื่องเนื้อคู่
1. แก้กรรมร้างคู่
คนบางคนขาดคู่แท้ คู่ถาวรเพราะวิบากกรรม
ชาติก่อนอาจเคยทำให้คู่รักต้องเลิกกันไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
หรืออาจเคยพรากคู่รักให้แยกจากกัน
หรือเคยยุยงให้เขาแตกกัน
หรือขัดขวางมิให้เขาได้ครองคู่กัน
การแก้กรรมดวงที่ร้างคู่ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ถวายเทียนคู่หรือแจกันคู่
ถวายให้ครบ 9 วัดอย่างต่อเนื่อง
จะทำบุญเดือนละ 1 วัดหรือ 2 วัดก็ได้ตามแต่สะดวก
ให้ถวายในวันเกิดของตน เช่น คนเกิดวันพุธ ก็ไปทำบุญวันพุธ
อธิษฐานจิตขอทำบุญเพื่อแก้วิบากกรรม
ตั้งจิตภาวนาขอพรเรื่องคู่ตามที่หวัง
(สามารถถวายสิ่งของอื่นแก่วัดได้ แต่ควรถวายสิ่งของที่ใช่เป็นคู่ เช่น เชิงเทียน)

 

 

 

 

2. แก้กรรมชีวิตคู่ไม่ราบรื่น
อาจเป็นเพราะชาติปางก่อน ทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจ
จึงเกิดมาเป็นคู่กัน แต่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น
หรือเมื่อครั้งที่เคยเป็นคู่กันนั้น ขาดความปรองดองต่อกันหรือร่วมมือกัน
จึงต้องมาทะเลาะเบาะแว้ง ให้แก้กรรมโดยปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ ต้องเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุกกเช้า วันเว้นวัน หรือทุกอาทิตย์
2.2 ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานสม่ำเสมอ ทุกเดือน หรือ ทุก 3 เดือน
2.3 ร่วมกันสวดพระคาถาบท ทุกวันพระเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นสวดทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ
2.4 เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ เกี่ยวกับงานเลื้ยงวิวาห์ ออกแรงหรือออกเงินช่วยงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่ไม่รวยนัก ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ที่เรารู้จักคุ้นเคยดี
2.5 ตั้งตนชอบอยู่ในจริยธรรมอันดี คิดดี พูดดี และทำดีต่อคู่รักทุกคู่ มิว่าจะรู้จักกันดีหรือไม่ ช่วยให้คู่รักเขาได้สมรักหรือได้เข้าใจกัน ไม่ทำให้เขาแตกร้าวกัน จะได้อานิสงค์แรงมาก

 

 

 

 

3. แก้กรรมคู่ไม่สมพงศ์ดวงกัน
คู่ที่มีดวงไม่ถูกโฉลกกัน หรือไม่สมพงศ์กันในทางพื้นเรือนชะตา เมื่อมาครองคู่ด้วยกันแล้ว
ชีวิตมักจะขรุขระไม่ราบรื่น มีอุปสรรคให้ฟันฝ่าจนเหนื่อยเสมอ หรืออาจมีความลุ่ม ๆ ดอน ๆ ก้าวหน้าช้า
มีความขัดสน หรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้หาความสุขสบายแท้จริงไม่ได้ ให้แก้กรรม ดังนี้

3.1 ร่วมกันทำบุญ ทำทานสม่ำเสมอ ทำบุญด้วยการออกแรงแทนเงินก็ได้ นำข้าวของไปบริจาคคนยากไร้ ไปอาสาช่วยงานบุญที่วัด
3.2 ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
3.3 ไปไหว้พระ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงร่วมกัน
3.4 ไปไหว้ศาลหลักเมืองด้วยกัน
3.5 ร่วมกันปล่อยนก ปล่อยปลาย ปล่อยหอยขม โดบไปซื้อปลาที่ตลาดสดมาปล่อย หรือไถ่ชีวิตสัตว์
3.6 ร่วมกันล้างบ้าน จัดบ้านใหม่ ไหว้พระที่บ้าน ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

 

 

 

 

4. อธิษฐานขอฟ้าให้พบหน้าคู่แท้
ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวที่สูงวัย ที่ให้คำแนะนำ ตรงนี้เป็นบุญประการหนึ่ง บุญนี้จะหนุนนำให้ได้คู่ที่ดี ให้ได้ลูกที่ดีในลำดับต่อไป ต่อมาเป็นเรื่องของการทำบุญ คือไม่ทำให้คุณพ่อ คุณแม่เดือดร้อน ปู่ย่าตายายเดือดร้อน ร้อนกายร้อนใจว่าเราเอกเขรกเกเร ทั้งนี้จะเป็นบุญกุศลหนุนนำให้เราได้พบคู่รักอันเป็นคู่แท้ประการหนึ่ง อีกหลาย ๆ ประการที่กล่าวถึงดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบุญกุศลในเรื่องที่จะให้สมหวังในความรักทั้งนั้น

 

 

 

*****การกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูล ทำบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข การทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้า การบริจาค หรือการทำบุญกับบ้านคนชรา การบริจาค หรือการทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ การบริจาคหรือการทำบุญกับมูลนิธิเพื่อนหญิง หญิงที่ถูกทำร้าย การบริจาคหรือการทำบุญกับโรงพยาบาล เป็นส่วนสำคุญที่จะเป็นบุญแรง เป็นบุญใหญ่ หนุนนำให้เกิดความสุขและความสำเร็จในเรื่องความรัก เพราะสถานที่ที่ได้กล่าวถึง มีสื่อทางจิตวิญญาณอันสัมพันธ์เกี่ยวกับบุญวาสนาบารมี ที่จะเกื้อหนุนให้เกิดพลังของผลบุญที่เกื้อหนุนในเรื่องของความรักและชีวิตครอบครัว เมื่อทำบุญแล้วต้องมีการอธิษฐานบุญ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐาน เมื่อท่านสงบนิ่งแล้วให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นผลบุญที่ได้กระทำอันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านได้ทำบุญมา และให้

 

 

 

****อธิษฐานว่า “ขอให้ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุลของท่าน ขอให้ประสบความสุข ความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตคู่ เรื่องของครอบครัวขอให้มีความสุข ขอให้ได้พบคู่แท้ดังที่ปรารถนา หากใครก็ตามที่เป็นคู่แท้ ก็ขอให้พบโดยเร็วพลัน ขอให้ได้เรียนรู้ ขอให้อย่าได้พบกับคนที่หลอกลวง แต่ถ้าหากใครคิดจะหลอกลวง ทำร้าย ทำลายน้ำใจให้มีความรู้สึกเจ็บช้ำ จงอย่าได้กล้ำกลายเข้ามา ขอให้ห่างไกลหลีกลี้หนีไปจากบารมี หลีกลี้ไปจากเรา ขอให้มีบารมี บุญบารมีธรรมคุ้มครองเราด้วยเถิด หากใครเป็นคู่แท้แล้วไซร้ก็ขอให้จงมีโอกาสเข้ามาใกล้ ประดุจเทพอุ้มสม คือเทพหนุนนำ เทวดาชักพา ให้เกิดการพบหน้า มีจิตประภัสสรให้เกื้อหนุนกันต่อไป จากปัจจุบันถึงอนาคตด้วยเถิด สาธุ”

 

 

 

********เคล็ดวิธีที่นำมาให้รับทราบนี้ เป็นการ“วิธีถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญ” ที่รวมเรื่องคำสาปแช่งไว้ด้วย เพราะเราอาจจะเคยแค้นเคืองคนอื่นเขาจนไปสาปแช่งอะไรไว้ มันจะย้อนเข้าหาตนเองเมื่อช่วงที่ดวงตกเอามากๆ เป็นช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีมาส่งผลเต็มที่เป็นวิธีที่แสนง่ายดาย แต่ได้ผลซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย และไม่เสียเงินทองมากหรือไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว และเป็นการเปิดทางใหม่ของตนเองไว้อย่างยาวเลย เพราะกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานที่ถือว่าเป็นสุดทางของการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ต้องเกิดมาอีกหลายชาติกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานแต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ เมื่อได้วิธีถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ ถอนคำสาปแช่งแล้ว อย่าได้ไปทำอีกเป็นอันขาด ถ้าไม่ใช่เป็นการอธิษฐานเพื่อสร้างบุญกุศล สร้างกรรมดีเพราะจะต้องมานั่งแก้ไขในเรื่องนี้ตลอดเวลาของชีวิตท่านที่เจอเรื่องหนักๆ อุปสรรคต่างๆ มาตลอดชีวิตแนะนำว่าให้ทำการถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญนี้ทุกครั้งหรือเท่าที่นึกได้ตลอดเวลาก็จะดีต่อท่านมาก ทำเถอะไม่ได้เสียเวลา เสียเงินอะไรเลยหากชีวิตยังพบกับอุปสรรคอีก ก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่า เรานั้นเกิดมาหลายภพชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว สร้างกรรมไม่ดีและกรรมดีมากมาย เมื่อกรรมไหนส่งผลแล้วก็จบสิ้นไปกรรมอื่นก็ต้องเข้ามาส่งผล เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Kriangsak Chuthongrat
แหล่งข้อมูลจสก dovatdi.blogspot
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต