หน้าแรก ข้อคิดเตือนใจ ถึงพ่อแม่ หากคุณเลี้ยงลูกในสิ่งที่คุณอยากให้เป็น คุณจะไม่มีทางได้รู้จักลูก

ถึงพ่อแม่ หากคุณเลี้ยงลูกในสิ่งที่คุณอยากให้เป็น คุณจะไม่มีทางได้รู้จักลูก

235
0
แบ่งปัน

 

ก่อนอื่นต้องมองว่า
เด็กจะเกิดมาเป็นอย่างไร
หน้าตาและบุคลิกลักษณะออกแนวไหน
ไม่ใช่เอาพ่อแม่มาคำนวณแบบบวกกันแล้วหารสอง
การจะเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่ง
ต้องอาศัยกรรมของสามฝ่ายมาเป็นตัวแปร
ทั้งกรรมของฝ่ายสามี ฝ่ายภรรยา และฝ่ายลูก

 

 

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
ทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิด
ฉะนั้น ตัวแปรสำคัญจึงไม่ใช่กรรมของพ่อแม่
แต่เป็นกรรมของลูก
ถ้าไม่มีกรรมของลูกเป็นตัวตั้ง
แม้มีแดนเกิดรอท่าอยู่ก็ได้แต่เป็นหมันเปล่า

 

 

 

 

 

เชื้อไขฝั่งพ่อ และเชื้อไขฝั่งแม่ เมื่อมารวมกันแล้ว
อย่างมากก็พอบอกได้นิดหน่อยว่า
ลูกมีความโน้มเอียงจะเป็นอย่างไร
เช่น น่าจะรูปงาม น่าจะฉลาด น่าจะสูงใหญ่ ฯลฯ
แต่ความน่าจะเป็นทั้งหลายมีสิทธิ์ถูกล้มโต๊ะ
ลูกเกิดมาอาจแตกต่างจากพ่อแม่เป็นคนละเรื่อง
โดยไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายที่น่าพอใจแบบวิทยาศาสตร์
แม้แต่พี่น้องคลานตามกันมาบางบ้าน ก็ไม่ได้คล้ายกันเลย
เรียกว่าแตกต่างกันราวมาจากคนละพ่อคนละแม่

 

 

 

สรุปให้สั้นที่สุด
คือไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อเรื่องภพภูมิและกรรมวิบากหรือไม่
ถ้าคุณทำตัวเป็นแดนเกิดที่แน่นอน
ก็จะดึงดูดเอาคนที่คู่ควรกับแดนเกิดนั้นๆมาอยู่ด้วย

 

 

 

ถ้าคุณทำตัวเป็นผู้สนับสนุนที่แน่นอน
ลูกที่เกิดกับคุณจะแตกฉานอยู่บนเส้นทางที่เขาคู่ควร
และถ้าคุณทำตัวเป็นแบบอย่างที่แน่นอน
เขาจะเป็นคนดีแม้แทบไม่ได้รับโอวาทจากคุณเลยสักคำ

 

 

 

 

 

ถาม : ถ้าเราไม่อยากมีลูก เพราะคิดว่าอยากตัดภพชาติลงอีก ผิดมั้ยคะ?
ตอนนี้อายุ 35 ควรจะมีหรือไม่มีดีคะ
เพื่อนบางคนบอกว่า ถ้าเรามีลูกก็ดี ช่วยให้เทวดาได้มาเกิด

 

 

ตอบ : เรื่องลูก อย่าฟังใครแม้แต่พ่อแม่ของเราเองครับ
เพราะผลทั้งหมด ตกอยู่กับเรา ตกอยู่กับลูก

 

 

 

หากอยากมี และเต็มใจเลี้ยงเด็ก
และมั่นใจว่าพร้อมเหนื่อยไปอีก ๒๐-๓๐ ปี ก็มีเลย
เด็กพร้อมมาเกิดในที่ที่เหมาะแล้ว

 

 

 

หากไม่อยากมี หรือไม่เต็มใจ
หรือไม่มั่นใจว่าจะเหนื่อยไปได้กี่น้ำ อย่ามีเลย
เด็กที่จะมา อาจมาเพื่อรับปัญหา หรือสร้างปัญหา
สอดคล้องกับที่เราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาครับ

 

 

ถาม : ทำอย่างไร ถึงจะได้ไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดี ?

 

คำตอบคือทำแต่กรรมที่ดีๆ
เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า
พวกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิด

 

 

ฉะนั้นอย่าน้อยใจ และอย่าชะล่าใจกับกรรมเก่า
ที่ส่งเรามาอยู่กับพ่อแม่ดี หรือไม่ดีในชาติปัจจุบัน

 

 

อยากมีพ่อแม่แบบไหนในครั้งหน้า
ก็ขอให้ประพฤติตัวแบบนั้นมากๆไปจนชั่วชีวิตก็แล้วกัน
กรรมที่คุณทำเป็นอาจิณนั่นแหละตัวเลือกแดนเกิด
ตัวเลือกเผ่าพันธุ์ใหม่ให้

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก บทความ : ดังตฤณ
www.facebook.com/dungtrin

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต