หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ จอดรถฝั่งขวา ปรับ 500 บาท

จอดรถฝั่งขวา ปรับ 500 บาท

285
0
แบ่งปัน

 

จอดรถผิดฝั่ง บางคนเข้าใจผิด คิดว่าทำได้ แต่จริงๆ แล้วมันผิดกฎหมาย

 

 

เคยสู้กันถึงศาลฎีกามาแล้ว โดยศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า การที่จอดรถชิดขอบทางด้านที่กำหนด แต่หันหัวรถสวนทางกับรถคันอื่นที่จะแล่นมา เป็นการจอดรถด้านขวาของทางเดินรถ เป็นความผิด (ฎ 5556/2533)

 

 

 

 

ดังนั้น จอดรถต้องชิดซ้ายฝั่งตัวเอง ไม่งั้นอาจโดนใบสั่งได้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 54 วรรคสอง ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้

 

 

แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กำหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจำทางนั้น

 

มาตรา 148 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลกฎหมายดีๆจาก ท่านทนายรัชพล ศิริสาคร
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เพจ สายตรงกฎหมาย
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต