หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ ข้อตกลงระหว่าง เมียน้อย กับ สามีชาวบ้าน ตกเป็นโมฆะ เมียน้อยจะเรียกร้องทรัพย์สินไม่ได้

ข้อตกลงระหว่าง เมียน้อย กับ สามีชาวบ้าน ตกเป็นโมฆะ เมียน้อยจะเรียกร้องทรัพย์สินไม่ได้

489
0
แบ่งปัน

 

ข้อตกลงระหว่าง เมียน้อย กับ สามีชาวบ้าน ตกเป็นโมฆะ เมียน้อยจะเรียกร้องทรัพย์สินไม่ได้

 

 

 

 

ในยุคหลังๆ นี้ การสื่อสารเข้าถึงง่าย หลายคนอาจจะเคยเจอการส่งข้อความลักษณะซื้อขายบริการทางเพศเป็นรายเดือน หรือเข้าข่ายจ้างเป็นเมียน้อยโดยมีค่าตอบแทนให้

 

 

 

โดยหลักกฎหมายแล้ว การเป็นเมียน้อย ไม่มีกฎหมายรองรับให้ทำได้ และถือว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากมีการตกลงในลักษณะดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะทันที

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อข้อตกลงเป็นโมฆะแล้ว จะใช้ข้อความดังกล่าวไปเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ไม่ได้ เพราะมันไม่มีผลผูกพัน และก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วย

 

 

 

ที่น่ากลัวไปกว่านั้น เมียน้อยอาจถูกเมียหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ ดังนั้น คิดให้ดีก่อนตัดสินใจผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณท่านทนายรัชพล ศิริสาคร
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
จากเพจน : สายตรงกฎหมายสายตรวจ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต