หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ แยกกันอยู่ แต่ไม่ได้หย่าขาด

แยกกันอยู่ แต่ไม่ได้หย่าขาด

1468
0
แบ่งปัน

 

เป็นเรื่องธรรมดาที่ยามรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน แต่พอยามชังคู่สามีภรรยาหลายคู่เบื่อหน้ากันจนแทบไม่ต้องการสูดลมหายใจร่วมกัน แต่ถ้าจะตัดสินใจหย่าขาดจากกัน ก็ดูเหมือนจะมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย จึงเลือกที่จะแยกกันอยู่ชั่วคราว

 

 

 

 

 

ในขณะที่เรื่องของชีวิตคู่ยังไม่มีข้อสรุป ด้วยแนวคิดที่ไม่ตรงกันทำให้ทุกอย่างเป็นปัญหาเสียหมด คู่สามีภรรยาที่ตัดสินใจเลือกที่จะแยกห่างกันซักพัก ในช่วงเลาที่ยังสับสนตัดสินใจไม่ได้นั้น มีข้อแนะนำที่เหมาะสม ดังนี้…

 

 

 

 

ตกลงแยกกันอยู่ชั่วคราว

 

กรณีที่สามีภรรยาไม่ต้องการหย่า แต่ต้องการที่จะแยกกันอยู่ชั่วคราว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ทั้งสองอาจทำข้อตกลงระหว่างกันเพื่อแยกกันอยู่ชั่วคราวได้ โดยอาจตกลงกันด้วยวาจา หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน ซึ่งผลของการแยกกันอยู่มีประโยชน์ในกรณีที่แม้จะแยกกันอยู่เกิน 1 ปี ก็ไม่ถือว่าเป็นการจงใจทิ้งอีกฝ่าย ซึ่งคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างมาเป็นเหตุฟ้องหย่าว่าถูกอีกฝ่ายทอดทิ้งไม่ได้ แต่หากตกลงแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขมา และแยกกันอยู่ด้วยความสมัครใจมาเป็นเวลาเกิน 3 ปี สามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้

 

 

 

ขอคำสั่งจากศาล

 

สามีหรือภรรยาฝ่ายที่เสียหายหรือเดือดร้อน อาจร้องขอต่อศาลให้อนุญาตแยกกันอยู่ชั่วคราวได้ 3 กรณี คือ…

 

1. การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่จิตใจอย่างมากของสามีหรือภรรยา

 

2. การอยู่ร่วมกันจะเป็นการทำลายความผาสุกอย่างมากของสามีหรือภรรยา

 

 

3. การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายอย่างมากของสามีหรือภรรยา

 

หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่เป็นการชั่วคาวต่างฝ่ายต่างหมดหน้าที่ที่จะต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาต่อกัน แต่ยังไม่ถือว่าการสมรสสิ้นสุดลง สามีหรือภรรยาที่ตกลงแยกกันอยู่จึงไม่อาจจะทำการสมรสกับบุคคลใหม่ได้ การที่ตกลงแยกกันอยู่หากอีกฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นระหว่างนี้ ก็เป็นเหตุที่ทำให้คู่สมรสอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้

 

 

 

 

แยกกันอยู่ ไม่ใช่การหย่าขาด

 

มีข้อเป้นจริงตามกฎหมายสำหรับสามีภรรยาที่แยกกันอยู่ชั่วคราว ว่าหากในขณะที่แยกกันอยู่ชั่วคราว สามีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นนั้น สามีต้องให้การอุปการะยกย่องหญิงอื่นฉันสามีภรรยาด้วย ภรรยาจึงจะฟ้องหย่าสามีได้ ส่วนฝ่ายภรรยาแค่มีหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับชายใดไม่ต้องถึง ขนาดยกย่องว่านี่คือสามี สามีก็ฟ้องหย่าภรรยาว่ามีชู้ได้แล้ว เพราะการแยกกันอยู่ชั่วคราวมิใช่เป็นการหย่ากัน วัตถุประสงค์ของการตกลงแยกกันอยู่ชั่วคราวระหว่างสามีภรรยาจึงไม่ได้หมาย ความถึงขนาดที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระเสรีที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก women.kapook.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต