หน้าแรก ความเชื่อ คนโบราณท่านห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ

คนโบราณท่านห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ

616
0
แบ่งปัน

ห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ

คนโบราณท่านห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ

 

 

 

 

พวกเด็กๆ จะถูกสั่งสอนและถูกผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวประจำ เรื่องใช้เท้าชี้สิ่งของ ท่านว่าการใช้เท้าชี้สิ่งของ เกิดมาชาติหน้าเท้าจะด้วน กลายเป็นคนพิการ

 

 

เพราะเท้านั้นถือว่าเป็นของต่ำ ถ้าใช้ชี้สิ่งของแล้วจะทำให้เป็นคนนิ้วเท้ากุดหรือเท้าด้วนไปเลย หรือไม่ก็จะทำให้เกิดอุบัติกับเท้าได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง

เพื่อเป็นการตักเตือน ให้รู้จักมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย ให้รู้จักมีสัมมาคารวะ เท้านั้นเป็นของต่ำ ไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ชี้สิ่งของ เรามีมือไว้สำหรับชี้ จะเอาเท้าชี้แทนมือได้อย่างไร โดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่าหรือเป็นที่เคารพบูชา หากใช้เท้าชี้แล้ว จะเป็นการกระทำที่ลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว จะถูกประณามสาปแช่งและเป็นบาป อาจส่งผลร้ายในทำนองเดียวกับทำให้เท้ากุดตีนด้วนก็ได้ ใครจะไปรู้

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลจาก ttp://faith.haijai.com/2569/