คู่ดี ถ้าไม่ศรัทธาอะไรดีๆร่วมกัน ก็ดีไม่ทน

เกิดแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้ ชีวิตคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้

คิดถึงคนเก่า บางครั้งรู้สึกถึงความรัก บางครั้งรู้สึกถึงความเกลียดทั้งโล่งอกที่แยกกัน ทั้งเสียดายที่หายไป

จากนี้ไป...ขอให้พวกเรา อย่าเก็บของดี ๆ ไว้โดยอ้างว่าเพื่อโอกาสพิเศษ

เรื่องที่แม่ไม่เคยบอกคุณ แต่ถ้าคุณรู้เมื่อไหร่น้ำตาจะไหลเมื่อนั้น

เมื่อฉันแก่ตัวลง .. ไม่ใช่ฉันที่เคยเป็น ขอโปรดเข้าใจฉัน มีความอดทนต่อฉันเพิ่มขึ้นอีกสักนิด

แก้วยังมีวันร้าว รักยังมีวันร้าง คำว่าตลอดไปละมีจริงอย่างที่เชื่อมั๊ย

แ ด่ ลู ก ส า ว...ลูกจะดูแลตัวเองได้ในวันที่แม่ไม่อยู่

ได้ชื่อว่าตอบแทนผู้ควรตอบแทน ได้ชื่อว่าใช้หนี้อันควรใช้

คุณเลือกไม่ได้ ที่จะต้องพบกับคนเลว แต่เลือกได้ที่จะไม่เลวตาม