เพื่อคุณค่าของตัวเราเอง เกิดเป็นคนทั้งที มีโอกาสที่จะเลือกใช้ชีวิตด้วยตนเอง ก็จงเลือกสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต

คิดดูว่าคนเราถ้าเปิดอกเผยใจกันเต็มร้อย ไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายจะดูแคลนหรือเกลียดกลัว คิดแบบคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นราวกับคุยอยู่กับตัวเองมันจะวิเศษขนาดไหน

ถามตัวเองว่ากี่ครั้ง ที่เคยเสียใจ อยากกลับไปแก้ตัว อยากกลับไปทำดีกับใครบางคน เราก็จะรู้แล้วว่า ตัวเองเคยเป็นคนเลวใส่ชีวิตใครบ้าง

"ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล" คนรอบข้างจะทนอยู่ด้วยไม่ไหว "ให้เหตุผลมากกวาอารมณ์" อย่าเพิ่งคิดว่าดีเสมอไป

ค่อยๆอ่านให้เข้าใจ แล้วจะไม่โกรธใครอีกเลย

สักวันหนึ่ง เราก็ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนอยู่ในกฏของความเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมที่เราเจอ ทำให้เรารู้สึกว่า คุณค่าของเรา–ลดน้อยลง แต่ไม่ว่าอะไร ที่ได้เกิดขึ้น หรืออะไร ที่จะเกิดขึ้น คุณไม่เคยสูญเสีย–คุณค่าในตัวเอง

การนอกใจคือการทำลายความรักที่มีให้กัน

พึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน เข้าไว้ใจเชื่อใจคุณ ไม่ใช่เพราะโง่

จงเรียนรู้เพื่อจะตระหนักถึงการตัดสินใจแต่ละครั้ง เพราะมันจะทำให้คุณไม่เป็นผู้ชนะที่คุมทุกอย่างได้ราวกับแชมป์ก็เป็นผู้ที่พ่ายแพ้ที่ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต