จากเรื่องจริง!!!... เคราะห์กรรมของคนปากไม่อยู่สุข ชอบนินทา

ซึ่งการทำบุญนี้ก็จะส่งผลแต่ในเรื่องที่ดี ทำให้เวลาที่เราทำดีแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำ แต่ทว่าเมื่อทำแล้วต้องไม่ทำให้ตัวเราเองเดือดร้อน

การแก้ดวงที่ให้ได้ผล และถูกต้องนั้น ต้องแก้ด้วยการกระทำด้วยตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้ ดวงคนเราทุกคนจะแก้ให้ดีขึ้นได้ต้องแก้ด้วยตัวเอง

บางครั้งความสัมพันธ์กับคนที่เรารู้สึกดีด้วยนั้น ทำไมถึงพัฒนารวดเร็วจนถึงขั้นคิดแต่งงาน ทั้งที่ยังคบหาดูใจกันได้ไม่ได้

กรรม และบุญ ส่งผลให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี หรือยากจนค้นแค้น

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ แย่งสามีคนอื่น หรือภรรยาคนอื่น หรือผิดลูกผิดเมียคนอื่น ย่อมมีเวรกรรมตามทัน

กรรมที่ได้สามีนอกใจ ผลกรรมที่สามีจะได้รับจากการนอกใจ

ดวงไม่ดี ดวงตก ดวงถึงฆาต ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์!! อานุภาพใหญ่ยิ่ง!! สวด "อิติปิโส" บทเดียวเอาอยู่

เราจะได้เจอกับใคร ผูกพันกันในฐานะไหน เกื้อกูลกันในลักษณะใด ทางโลก ทางธรรม ทางธุรกิจ ฯลฯ เกิดจากกรรมที่แต่ละคนสะสมเหตุมาในลักษณะนั้น ๆ

กรรมของแต่ละคนนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่าจะเป็น กรรมดี หรือกรรมชั่ว แต่เราสามารถให้กรรมดี ส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ ให้กรรมชั่วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถูกลบหายไป