สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ แย่งสามีคนอื่น หรือภรรยาคนอื่น หรือผิดลูกผิดเมียคนอื่น ย่อมมีเวรกรรมตามทัน

กรรมที่ได้สามีนอกใจ ผลกรรมที่สามีจะได้รับจากการนอกใจ

ดวงไม่ดี ดวงตก ดวงถึงฆาต ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์!! อานุภาพใหญ่ยิ่ง!! สวด "อิติปิโส" บทเดียวเอาอยู่

เราจะได้เจอกับใคร ผูกพันกันในฐานะไหน เกื้อกูลกันในลักษณะใด ทางโลก ทางธรรม ทางธุรกิจ ฯลฯ เกิดจากกรรมที่แต่ละคนสะสมเหตุมาในลักษณะนั้น ๆ

กรรมของแต่ละคนนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่าจะเป็น กรรมดี หรือกรรมชั่ว แต่เราสามารถให้กรรมดี ส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ ให้กรรมชั่วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถูกลบหายไป

การทำเสน่ห์ทุกชนิด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง จงอย่าคิดว่าจะได้แต่ประโยชน์จากการกระทำอย่างเดียว ควรจะรู้ถึงโทษที่จะได้รับด้วย

“กรรม” นั้นมีจริงมีสาเหตุที่ทำให้ชาตินี้นั้นเรามีลักษณะที่ไม่สวยงามเหมือนคนอื่น

เรื่องเล่าประสบการณ์จริง เตือนผู้หญิงด้วยกัน อย่าทำผิดศีล ผิดลูกผิดสามีคนอื่น เวรกรรมติดจรวด

วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที

“กรรม มันตามทันในชาตินี้ละไม่ต้องรอชาติหน้าเลย” เจ็บนะ กับสิ่งที่เกิดขึ้น